Liesbeth Venneman
Mesoloog DM

Brink 30
7411 BT Deventer
ingang praktijk Mesologie:
Menstraat 2

Mobiel: 06-43199403
Email:
info@mesologie-venneman.nl


 

Wat is mesologie

Mesologie is  een functionele geneeskunde die reguliere geneeswijzen integreert met een aantal complementaire geneeswijzen in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen.

Het concept van de Mesologie is gebaseerd op een aantal fundamentele principes:

1. Het menselijk organisme is één functionele eenheid.
De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. De mens reageert op die omgevingsfactoren (zoals, bijvoorbeeld voeding, lucht, prikkels, etc) als een eenheid. Deze reactie uit zich in de verschillende aspecten van het menselijk functioneren op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en existentieel.


2. Het menselijk organisme bezit zelfregulerende krachten.
Ieder mens bezit een zelfregulerend mechanisme. Deze zelfgenezende kracht zorgt ervoor dat de mens in staat is zich voortdurend aan te passen aan zijn veranderende omgeving.
Natuurlijke krachten stimuleren of herstellen de gezondheid en zijn gericht op de genezing.


3. Er is altijd samenhang tussen functie en disfunctie.
Symptomen zijn een uiting van de functionele aanpassing aan stressoren.
Bij acute ziekte, die gepaard gaat met symptomen, behoort dit aanpassingsmechanisme, het eigen dynamisch evenwicht weer te herstellen na verloop van tijd. Er is sprake van functie (een goede reactie), als het evenwicht zich tijdig en voldoende herstelt Dit is een goede natuurlijke reactie. De symptomen verdwijnen.
Soms herstelt het evenwicht zich niet.
Wanneer de symptomen blijven of zich opstapelen is er sprake van disfunctie (de reactie van het organisme levert geen voldoende dynamisch evenwicht op). Er ontstaan chronische klachten, die altijd individueel bepaald zijn.
Door de samenhang tussen functie en disfunctie vast te stellen, is de diepere oorzaak te herleiden.
Dus elk symptoom verdient aandacht. Het herstel van symptomen is een indicatie dat het zelfregulerend mechanisme weer adequaat reageert.  

4. De diagnose
De diagnose wordt gesteld door middel van de:
    - Anamnese
- Pols- en tong onderzoek


    - Palpatie, lichamelijk onderzoek


    - Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
 
Mesologie hanteert  in de diagnostiek het principe van de systeemtransparantie. Dat wil zeggen dat de diagnose juister is naarmate de resultaten van de verschillende diagnostische  methoden meer met elkaar overeenkomen. 5. De therapie: Alleen wanneer de zelfregulering inadequaat reageert
In principe wordt een therapie pas aangeboden wanneer het organisme niet is staat is zichzelf in zijn aanpassing tot het dynamisch evenwicht te herstellen.
De Mesologie richt zich op het zelfregulerend vermogen van de mens. Elke niet-schadelijke behandelmethode is toepasbaar.
Voor de therapie wordt gebruikt gemaakt van:
Homeopathishe middelen, orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen), fythotherapie (kruidengeneeskunde), voedingsadviezen en leefregels. Eventuele verwijzingen naar het reguliere circuit, osteopaat en/of andere disciplines.

De therapie is individueel passend voor de patiënt. De behandeling wordt vastgelegd in een schriftelijk therapieplan.


6. De betekenis van de disfunctie is belangrijker dan de naam die je eraan geeft.
In de mesologie wordt aandacht besteed aan het bespreken van de oorzaak, voorzover dat mogelijk is. Ook de betekenis van het falende zelfregulerende mechanisme voor de individuele cliënt is daarbij van belang omdat ziekte, pijn, tegenslag, onbalans, disfunctie de mens iets kan leren. Hoe klachten zijn ontstaan, hoe symptomen in vroegere stadia van disfunctie zijn te herkennen? De antwoorden kunnen handvatten zijn voor de individuele patiënt om aan preventie te doen op alle aspecten van het menselijk functioneren.